KONTAKT

Koordynator Festiwalu – Justyna Mościpan /  organizacja@slotpomorze.pl

Rzecznik Festiwalu – Marta Kozera / media@slotpomorze.pl

Organizacja, Fundraising – Iwona Chojnacka / fundraising@slotpomorze.pl

Program – Bartek Reszetar / program@slotpomorze.pl

Promocja –  Karina Reszetar / promocja@slotpomorze.pl

Grafika – Janusz Wojciechowski

Produkcja i instalacja – Tomasz Mościpan / produkcja@slotpomorze.pl

Księgowość – Anita Podgórska / rozliczenie@slotpomorze.pl

Wolontariat – Kuba Skinderowicz / wolontariat@slotpomorze.pl

 

Organizator:

Fundacja Inicjatyw Twórczych „Fordewind”
KRS 0000444708 Jesteśmy OPP
NIP 9581662077
Regon 221807266
mbank 42 1140 2004 0000 3002 7707 9137

Reklamy