Regulamin Festiwalu SLOT Pomorze

1. Festiwal Slot Pomorze 2019 jest organizowany przez Fundację Inicjatyw Twórczych „Fordewind” z siedzibą w Gdyni (81-173) przy ulicy gen. Marii Wittekówny 10B/1 KRS nr 0000444708. Wydarzenie odbywa się dnia 7 września 2019r w Gdyni na Skwerze Arki Gdynia.

2. Uczestnictwo w Festiwalu uprawnia do przebywania na terenie Festiwalu i korzystania ze wszystkich wydarzeń festiwalowych.

3. Na terenie Festiwalu obowiązuje całkowity zakaz spożywania, rozprowadzania i posiadania alkoholu, narkotyków (nie ma znaczenia jakich) i wszelkich innych środków odurzających.

4. Służby porządkowe mają prawo do kontroli i konfiskaty w/w środków.

5. Zabrania się wnoszenia, a tym bardziej używania, jakichkolwiek narzędzi mogących stanowić zagrożenie życia lub zdrowia osób przebywających na Festiwalu.

6. Na terenie Festiwalu zabrania się kolportażu ulotek reklamowych bez wcześniejszego uzgodnienia z Organizatorem.

7. Osoby agresywne oraz nie przestrzegające zasad będą usuwane z Festiwalu przez ekipę porządkową.

8. Organizator nie odpowiada za przedmioty wartościowe pozostawione przez uczestników na terenie Festiwalu.

9. Organizator nie odpowiada za bezpieczeństwo dzieci pozostawionych bez opieki dorosłych.

10. Organizator ma prawo odwołać pojedyncze wydarzenia (warsztaty, koncerty) z programu festiwalowego.

11. W przypadku odwołania wydarzenia Organizator nie jest zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania.

12. Uczestnicy Festiwalu wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby materiałów reklamowych i promocyjnych Fundacji Inicjatyw Twórczych „Fordewind”.

13. Uczestnictwo w Festiwalu wiąże się z akceptacją regulaminu Festiwalu Slot Pomorze.

14. Wszelkie przychody podczas Festiwalu są przeznaczone na cele statutowe organizatora – Fundacji Inicjatyw Twórczych „Fordewind”.

Reklamy