“SZTUKA ŻYCIA” – GOŚCIE SPECJALNI

SLOT_-15

“SZTUKA ŻYCIA” – to specjalne dwa panele dyskusyjne z gośćmi specjalnymi / GODZ. 16:00 – 18:00

Motto festiwalu SLOT Pomorze to “Sztuka życia”. Ta dewiza przyświeca nam przy tworzeniu całego programu. Zapraszamy wszystkich ciekawych świata, poszukujących autorytetów i inspiracji do działania. Wspólnie chcemy szukać harmonii i interesować się drugim człowiekiem. Festiwal ma być przede wszystkim okazją do zatrzymania się w ciągłym biegu, w którym wszyscy, chcąc nie chcąc, uczestniczymy oraz do wymiany myśli i doświadczeń. Uczestnicy poprzednich edycji festiwalu zwracali uwagę na to, że SLOT był dla nich miejscem, w którym mogli porozmawiać, często na trudne tematy, z obcymi osobami, które dzięki przyjaznej atmosferze stawały się im bliskie. Pragniemy nadal działać w tym duchu. W haśle SZTUKA ŻYCIA najważniejsza jest rozmowa – spotkania z gośćmi specjalnymi oraz możliwość zapoznania się z działaniami inicjowanymi przez instytucje i programy miejskie czy NGOsy.

W tym roku czekają nas dwa panele dyskusyjne:

Sztuka rozmawiania – łączyć, a nie dzielić

Dyskutujemy w mediach społecznościowych, ale również w realnym świecie. Czy można porozmawiać z każdym? Jak zrobić krok w kierunku zrozumienia drugiej strony, pomimo że się z nią nie zgadzamy? Czy wyrażanie empatii względem drugiego człowieka jest przyznaniem się do winy?

Sztuka mentoringu – mądry przewodnik

Mędrcy mówią, że obraz ojca wpływa na to jak postrzegamy siebie i świat wokół. Jakich mieliśmy ojców i jak wpłynęli oni na nasze postrzeganie siebie? Czy możemy być mądrymi przyjaciółmi, mentorami, opiekunami, towarzyszami przyjaciół i znajomych, którzy utknęli w miejscu? Jak jest to powiązane z naszym postrzeganiem świata?

Zapraszamy panelistów

 

 

 

 

 

 

Reklamy